Raporlar

Marsh'ın gitgide genişleyen rapor, bakış açısı, haber bülteni, görüntülü veya sesli internet yayını ve video arşivi; mevcut ve oluşabilecek çok sayıda riskleri tanımlama, sayısını belirleme ve yönetme konularında yenilikçi ve etkin çözümlerin yolunu açıyor.

Change selection(s) to sort.
2017 Yılı Küresel Riskler Raporu
11 Ocak 2017  |  Views: 1918 |  Comments: 0 
2017 Yılı Küresel Riskler Raporu
2017 Yılı Küresel Riskler Raporu’na göre, 2016 yılında tanık olduğumuz yıkıcı politik olaylar ve toplumsal huzursuzluklar, iş dünyası için operasyonel ve stratejik riskler teşkil e...  >>
Politik Risk Haritası 2016
19 Ocak 2016  |  Views: 51494 |  Comments: 0 
Politik Risk Haritası 2016
Dünya ekonomik ve politik olarak daha da istikrarsızlaştıkça, uluslararası firmalar için riskler çoğalmaya devam ediyor.   >>
Global Riskler 2016
14 Ocak 2016  |  Views: 51214 |  Comments: 0 
Global Riskler 2016
2016 Yılı Global Risk Raporu’na göre teknolojik, jeopolitik, toplumsal konularda beklentiler ile ekonomik eşitsizliğin yıkıcı değişimleri, dünyamızda yeni bir kırılganlık yaratarak...  >>
Global Riskler 2015 Raporu
14 Ocak 2015  |  Views: 70694 |  Comments: 0 
Global Riskler 2015 Raporu
En büyük tehlikelere karşı hazırlıklı mıyız?  >>
Dünya Ekonomi Forumu: Global Riskler Raporu 2014
16 Ocak 2014  |  Views: 123016 |  Comments: 0 
Dünya Ekonomi Forumu: Global Riskler Raporu 2014
Global Riskler 2014 rapor sonuçlarına göre, önümüzdeki on yıl küresel ölçekte etki yaratabilecek en olası risk; gelir eşitsizliği.  >>
Global Risks 2013 Report – Eighth Edition
8 Ocak 2013  |  Views: 24489 |  Comments: 0 
Global Risks 2013 Report – Eighth Edition
Continued stress on the global economic system is positioned to absorb the attention of leaders for the foreseeable future.  >>