International Business Resilience Survey 2015

Marsh Risk Danışmanlığı ve Uluslararası Kriz Yönetimi Enstitüsü (DRII - Disaster Recovery Institute International)  tarafından yürütülen 2015 Uluslararası Operasyonel Direnç Anketi'nin verilerine göre, kurumların en çok karşılaşabilecekleri ve operasyonlarını en fazla etkileyeceği düşünülen riskler, siber ve bilgi teknolojileriyle ilgili riskler olduğu belirtiliyor.

Marsh DRII işbirliği ile iş yerlerindeki riskleri azaltma süreçleri ve kurumların operasyonel risklerine karşı duruşlarıyla ilgili dünya çapında büyük ve orta ölçekli kurumların 200’den fazla üst düzey yöneticileri ve risk uzmanlarına uyguladığı ankette iş sürekliliği ve kriz yönetimi gibi şirketlerin operasyonel direnç planlamasında kritik öneme sahip konuların katılımcıların çoğu tarafından düzgün bir şekilde ele alınmadığı vurgulanıyor. Ayrıca bazı üst düzey yöneticiler, şirketlerinin siber ve bilgi teknolojileri ile ilgili risklerini kapsayan bir sigortasının olduğuna kesin gözüyle bakıyor.